Lịch Sử Lớp 12

Liên Xô và các nước Đông Âu (1949 - 1991); Liên bang Nga (1991 - 2000)

Sự phát triển của Liên Xô, các nước Đông Âu và sự khủng hoảng, tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô; tình hình Liên bang Nga (1991 - 2000)

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021