Lịch Sử Lớp 11

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX)

Kì thi THPTQG từ năm 2018 sẽ bao gồm cả chương trình Lịch sử lớp 11 và 12. Trong đó, phân lịch sử thế giới cận đại lớp 11 là phần kiến thức tương đối khó với học sinh. Chuyên đề sau sẽ cung cấp những kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất của phần lich sử này, giúp học sinh trang bị được những kiến thức cần thiết cho kì thi quan trọng sắp đến.

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021