Điểm khác nhau cơ bản (nhiệm vụ chiến lược, vị trí, vai trò) của cách mạng hai miền Nam, Bắc trong Đại hội tháng 9-1960 của Đảng. Lí giải sự khác nhau đó.

Cập nhật lúc: 15:20 23-11-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Bài viết đưa ra những điểm khác nhau cơ bản về nhiệm vụ chiến lược, vị trí và vai trò của cách mạng hai miền Nam, Bắc được xác định trong Đại hội lần thứ ba của Đảng (9-1960). Đồng thời đưa ra một số lí giải về sự khác nhau này.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021