Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam được đề ra tai Hội nghị thành lập Đảng (2-1930) + Đại hội Đảng toàn quốc lần II + Đại hội Đảng toàn quốc lần III (9-1960)

Cập nhật lúc: 15:20 27-11-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Vấn đề các kì Đại hội của đảng là nội dung tương đối khó học và dễ nhầm lẫn. Bài viết đưa ra những điểm khác nhau giữa ba kì đại hội: Hội nghị thành lập Đảng (2-1930); Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2-1951); Đại hội đảng toàn quốc lần thứ III (9-1960) dựa trên các tiêu chí: hoàn cảnh lịch sử, nhiệm vụ, nhận xét chung.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021