Thành tựu công cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986 đến nay)

Cập nhật lúc: 15:30 28-12-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Bài viết đưa ra những thành tựu chính của công cuộc đổi mới ở Việt Nam trên tất cả các khía cạnh. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế: chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa,cơ chế quản lí thị trường và dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội/

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021