Lịch Sử Lớp 12

- Phần Lịch sử lớp 12 bao gồm các bài biết đa dạng về kiến thức, bám sát sách giáo khoa và phong phú và hình thức luyện tập. - Các bài tập trắc nghiệm tương đối đầy đủ để học sinh luyện tập theo từng chủ đề hay theo từng nội dung cụ thể. - Lịch sử lớp 12 cũng có những câu hỏi nâng cao, luyện tập khả năng suy luận và vận dụng kiến thức vào trong quá trình làm bài thi trắc nghiệm.

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021