Lịch Sử Lớp 12

LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1945 - 2000)

Lịch sử thế giới (1945 - 2000) là phần kiến thức quan trọng, không thể thiếu trong đề thi đại học, THPT quốc gia hằng năm. Các em sẽ được trang bị kiến thức về đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và khoa học kĩ thuật của các nước và khu vực trên thế giới; các xu thế phát triển của thế giới. Từ đó, hiểu được thời cơ, thách thức đối với Việt Nam trong tình hình mới và xác định đúng vai trò của bản thân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.
Xem thêm

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021