Lịch Sử Lớp 12

Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh (1945 - 2000)

Sau CTTG thứ hai, thế giới lâm vào tình trạng chiến tranh lạnh giữa 2 siêu cường là Mĩ và Liên Xô, thậm chí có lúc như ở bên bờ vực chiến tranh thế giới. Chiến tranh lạnh đã trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn bốn thập kỉ nửa sau thế kỉ XX.

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021