Lịch Sử Lớp 12

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, thế giới hình thành trật tự mới gồm 2 phe: chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội do Mĩ, Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Liên Hợp Quốc đã ra đời như một công cụ duy trì trật tự thế giới mới vừa được hình thành.

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021