Câu hỏi trắc nghiệm về Tổ chức Liên Hợp Quốc (có đáp án và lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 15:00 07-03-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Bài viết cung cấp một số câu hỏi trắc nghiệm thường gặp về Tổ chức Liên Hợp Quốc, có lời giải chi tiết từng câu giúp các em hiểu rõ hơn vấn đề câu hỏi đặt ra và nhớ lâu hơn

Câu hỏi trắc nghiệm về Tổ chức Liên hợp quốc


Câu hỏi 1: Đâu là cơ quan giữ vai trò trọng yếu nhất của Liên hợp quốc?

A. Hội đồng bảo an.      B. Hội đồng tài chính

C. Ban thư kí.                D. Đại hội đồng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Liên hiệp quốc hay Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Liên hợp quốc có 6 cơ quan chủ yếu là: Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế và xã hộ, Hội đồng quản thác, Ban thư ký, Tòa án quốc tế. Theo Hiến chương Liên hợp quốc, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (United Nations Securiry Council) là cơ quan lãnh đạo chính trị thường trực của Liên hợp quốc.

Đây được xem là cơ quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Hiện nay hội đồng bảo an gồm 15 nước-5 nước thường trực không phải bầu lại (Nga, Mỹ, Anh, Pháp và TQ) và 10 nước không thường trực với nhiệm kì 2 năm ( như chúng ta đã biết Việt Nam đã từng được bầu làm ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an nhiệm kì 2008-2009). Mọi vấn đề của hội đồng bảo an phải được ít nhất 9/15 số phiếu tán thành, trong đó bắt buộc phải có sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực mới có giá trị.

Câu hỏi 2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 2017 là người nước nào?

A. Tây ban Nha.                      B. Hàn Quốc

C. Ca Na Đa.                           D. Bồ Đào Nha.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là chức danh đứng đầu Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong thực tế, Tổng thư ký cũng đồng thời là người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc.

Theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, chức danh Tổng Thư ký được bổ nhiệm bởi Đại hội đồng căn cứ trên sự tiến cử của Hội đồng Bảo an. Tổng thư kí có thể được tái bổ nhiệm.

Tổng thư kí đương nhiệm là António Guterres, người Bồ Đào Nha, nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Nhiệm kì đầu tiên của ông kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Câu hỏi 3. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc

A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào

C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Mục đích của Liên hợp quốc được nêu ra trong Hiến chương là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mỗi quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc. Chính vì vậy nguyên tắc: Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết dân tộc là nguyên tắc cơ bản đầu tiên được nêu ra trong 5 nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc

Câu hỏi 4: Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là

A. giải quyết thỏa đáng các vấn đề về kinh tế - xã hội.

B. tăng cường quan hệ họp tác giữa các nước,

C. giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng.

D. chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phục tùng Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. 

Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thành viên thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết.

Câu hỏi 5. Hiến chương Liên hợp quốc và quyết định chính thức thành lập Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào?

A. Hội nghị Xanpanxixco (từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945)

B. Hội nghị Pốt-xđam (Đức) (7/8/1945)

C. Hội nghị Ianta (Liên Xô) (từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945)

D. Hội ngị Ianta và Pốt – xđam

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

      Sau một thời gian chuẩn bị từ ngày 25-4 đến ngày 26-6-1945 một hội nghị quốc tế lớn họp tại Xan Phranxixco (Mĩ) với sự tham gia của đại biểu 50 nước để tham qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc. Ngày 24-10-1945 , với sự phê chuẩn của quốc hội các nước thành viên, bản Hiến chương chính thức có hiệu lực. Sau này người ta lấy ngày này làm ngày liên hợp quốc.

                                                           HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021