Lịch Sử Lớp 12

Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã diễn ra với quy mô rộng lớn, nội dung sâu sắc và toàn diện, nhịp điệu vô cùng nhanh chóng, từ đó đã đưa lại những thành tựu kì diệu, làm thay đổi mạnh mẽ đời sống của nhân loại, nền văn minh thế giới có những bước nhảy vọt mới.

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021