Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ 1954-1975 (Phần 1)

Cập nhật lúc: 11:30 08-04-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Bài viết gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm phần Lịch sử Việt Nam từ 1945-1954 có đáp án, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo cho đề cương ôn tập học kì II

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

(Phần 1)

Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử nào sau hiệp định Pari có ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc?

A.Quân Mĩ và đồng minh rút hết về nước

B.So sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho ta

C.Miền Bắc trở lại hòa bình

D.Miền Bắc tiếp tục chi viện cho miền Nam

Trả lời: C

Câu 2: Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta ngày nào?

A.25-3-1973    B.26-3-1973    C.28-3-1973    D.29-3-1973

Trả lời: D

Câu 3: Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau hiệp định Pari

A.Rút quân về nước

B.Rút quân đồng minh về nước

C.Giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự

D.Lập bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ cho ngụy quyền sài Gòn

Trả lời: D

Câu 4: Điều nào sau đây chứng tỏ chính quyền Sài Gòn phá hoại hiệp định Pari?

A.Tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, mở rộng những cuộc hành quân “bình định, lấn chiếm” vùng giải phóng

B.Nhận viện trợ kinh tế của Mĩ

C.Nhận viện trợ quân sự của Mĩ

D.Lập Bộ chỉ huy quân sự

Trả lời: A

Câu 5: Cuối 1974, đầu 1975 ta mở đợt hoạt động quân sự Đông – Xuân trọng tâm là đâu?

A.Đồng bằng Nam Bộ                                    B.Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ

C.Trung Bộ và khu V                                     D.Mặt trận Trị-Thiên

Trả lời: B

Câu 6. Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông – Xuân 1974 – 1975

A. Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào

B. Đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mĩ - nguỵ

C. Chiến dịch đường 14 - Phước Long

D. Chiến dịch Tây Nguyên

Trả lời: C

Câu 7: Sau hiệp định Pari so sánh lực lượng giữa ta và địch đã thay đổi. Điều nào sau đây không đúng?

A.Quân Mĩ và Đồng minh rút về nước, ngụy quyền Sài Gòn mất chỗ dựa

B.Viện trợ của Mĩ về quân sự kinh tế, tài chính tăng gấp đôi

C.Miền Bắc hòa bình có điều kiện đẩy mạnh sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế, quốc phòng chi viện cho miền Nam

D.Miền Nam vùng giải phóng được mở rộng, sản xuất đẩy mạnh, tăng tiềm lực tại chỗ

Trả lời: B

Câu 8: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến 1-1975 quân dân ta ở miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?

A.Đánh trả định trong các cuộc hành quân “bình định-lấn chiếm”

B.Bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng

C.Giải phóng đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long

D.Giải phóng Buôn Ma Thuột

Trả lời: D

Câu 9: Kế hoạch giải phóng miền Nam được bộ chính trị TW Đảng đề ra trong 2 năm, đó là

A.1972-1973               B.1973-1974               C.1974-1975               D.1975-1976

Trả lời: D

Câu 10: Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam khẳng định tính đúng đắn và tính linh hoạt trong lãnh đạo cảu Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch đó?

A.Trong 1975 tiến công trên quy mô lớn

B.Năm 1976, Tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn miền Nam

C.Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong 1975

D.Tranh thủ thời cơ, đánh nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh té, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh

Trả lời: D

Câu 11: Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam?

A.Quân Mĩ và quân đông minh đã rút khỏi miền Nam, ngụy mất chỗ dựa

B.So sánh lực lượng có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long

C.Khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam

D.Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn

Trả lời: B

Câu 12: Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực, ngoài ra không có con đường nào khác. Hãy nêu xuất xứ câu nói trên?

A.Trong Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (1-1959)

B. Trong Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (7-1973)

C.Trong họp Bộ chính trị (30-9 đến 7-10-1973)

D.Trong hội nghị Bộ chính trị mở rộng (18-12-1974 đến 8-1-1975)

Trả lời: A

Câu 13: Chiến dịch đường 14-Phước Long nổ ra vào thời gian nào?

A.6-1-1975                  B.8-1975                     C.14-11-1974              D.1-2-1975

Trả lời: A

Câu 14: Với thắng lợi Phước Long và tình hình chính trị sau Phước Long đã giúp bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

A.Giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong 1975

B.Tiến hành tổng công kích-tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm 1976

C. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong 1975

D.Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975-1976), nhưng nhận định cả năm 1975 là thời cơ và chỉ thị rõ: “Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong 1975”

Trả lời: D

Câu 15: Vì sao Hội nghị Bộ chính trị 10-1974 quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong 1975?

A.Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng tập trung dày đặc ở đây để bảo vệ miền Nam

B. Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, lực lượng địch tập trung ở đây mỏng, bố phòng có nhiều sơ hở

C.Tây Nguyên có một căn cứu quân sự liên hợp mạnh nhất của Mĩ – ngụy ở miền Nam

D.Câu A và B đúng

Trả lời: B

                                                                         HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021