Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thế giới (1945 – 2000) - Phần 4 - có đáp án

Cập nhật lúc: 15:00 22-03-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thế giới (1945 – 2000) - Phần 4 tiếp tục cung cấp cho các em 20 câu hỏi - có đáp án

 

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử thế giới (1945-2000)

Phần 4

Câu 1. Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 ngả về phương Tây khôi phục và phát triển quan hệ với:

A. các nước ASEAN.                        B. các nước châu Á 

C. Nhật Bản                                       D. Trung Quốc.

Câu 2. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Đông Đức, Đông Âu, miền Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A. Mĩ                          B. Liên Xô                 C. Pháp                       D. Anh

Câu 3. Mục đích chính trị của kế hoạch Macsan (1974) do Mĩ thực hiện:

A. Tấn công Liên Xô và Đông Âu từ phía Tây

B. Chia cắt Châu Âu làm hai phe đối nhau

C. Giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế

D. Lôi kéo và khống chế các nước Tây Âu là đồng minh chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 4. Học thuyết đánh dấu sự “trở về” Châu Á trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là:

A. Học thuyết Myadaoa

B. Học thuyết Hasimato

C. Học thuyết Kaiphu

D. Học thuyết Phucuda

Câu 5. Quá trình liên kết ở Tây Âu diễn ra mạnh mẽ vì:

A. Tây Âu muốn thoát khỏi sự khống chế của Mĩ

B. Tây Âu bị cạnh tranh khốc liệt bởi Mĩ và Nhật Bản

C. Liên Xô và  các nước xã hội chủ nghĩa liên kết chặt chẽ cạnh tranh với Tây Âu

D. Các nước Tây Âu đều đi theo con đường tư bản chủ nghĩa

Câu 6. Biểu hiện rõ nhất sự phát triển “Thần kì” của Nhật Bản trong những năm 1960 – 1973 là:

A. Thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới

B. Vươn lên hàng thứ 2 thế giới tư bản (sau Mĩ)

C. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Nhật cao nhất thế giới

D. Tỉ lệ mù chữ và thất nghiệp thấp nhất thế giới

Câu 7. Sau 1945 thế giới như bị phân đôi:

A. Do Liên Xô muốn chống lại âm mưu chống phá phong trào cách mạng thế giới của Mĩ

B. Do sự xung đột chính trị giữa hai phe Xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

C. Do xu thế muốn vươn lên làm bá chủ thế giới của các siêu cường kinh tế

D. Do sự tranh giành quyền lợi giữa các nước thắng trận trong phe đồng minh, nổi bật là Liên Xô và Mĩ

Câu 8. Sự khác biệt cơ bản giữa “chiến tranh lạnh” và những cuộc chiến tranh thế giới đã qua:

A. Chiến tranh lạnh làm cho thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng

B. Chiến tranh lạnh chỉ diễn ra chủ yếu giữa hai nước Liên Xô và Mĩ

C. Chiến tranh lạnh diễn ra trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự nhưng không xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa Liên Xô và Mĩ

D. Chiến tranh lạnh diễn ra dai dẳng, giằng co và không phân thắng bại

Câu 9. Sự kiện nào có ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lí người Mĩ trong nửa sau thế kỉ XX là:

A. Những cuộc đấu tranh của người da đen và người da đỏ chống chế độ phân biệt chủng tộc

B. Vụ khủng bố 11/9 tại trung tâm thương mại Mĩ

C. Sự thất bại của quân đội Mĩ trên chiến trường Irac

D. Sự thất bại của Mĩ trong chiến tranh Việt Nam

Câu 10. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh:

A. Gặp nhiều khó khăn vì Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nền nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai

B. Có thuận lợi song Liên Xô cũng gặp nhiều khó khăn do phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và bị các nước đế quốc bao vây chống phá

C. Rất thuận lợi vì Liên Xô là nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ hai nên có nhiều thuận lợi

D. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.

Câu 11. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vì:

A. Ảnh hưởng của Mĩ và Liên Xô trên thế giới bị thu hẹp

B. Liên Hợp quốc đã lấy lại được vị trí của mình trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế

C. Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã

D. Mĩ và Liên Xô đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại

Câu 12. Cuộc xung đột thể hiện rõ nhất sự cân bằng lực lượng giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa:

A. Cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp ở Đông Dương (1945 – 1954)

B. Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953)

C. Cuộc chiến tranh chống Mĩ xâm lược (1954 -1975)

D. Sưu phong tỏa, cấm vận Cu Ba của Mĩ

Câu 13. Để thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe Tư bản Chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, Châu Âu đã:

A. Thành lập cộng đồng châu Âu (EC)

B. Giúp đỡ Đông Âu phát triển kinh tế

C. Rút khỏi các khối quân sự do Liên Xô và Mĩ đứng đầu

D. Kí hiệp định Henxinki, tạo nên một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực.

Câu 14. Sự kiện phát xít đầu hàng đồng minh (8/1945) đã tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Nam Á:

A. Đứng lên đấu tranh và nhiều nước giành được độc lập dân tộc

B. Làm cách mạng thành công và thành lập các nước cộng hòa

C. Đứng lên đấu tranh và tất cả các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập dân tộc

D. Tự tuyên bố là các quốc gia độc lập

Câu 15. Điểm khác nhau căn bản của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi là:

A. Mĩ Latinh đấu tranh chống các thế lực thân Mĩ, thành lập chính phủ dân tộc dân chủ. Qua đó giành độc lập chủ quyền của dân tộc

B. Mĩ La tinh đấu tranh giành độc chủ quyền của dân tộc

C. Hình thành tổ chức thống nhất chung sự đấu tranh

D. Mĩ La tinh đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân và bọn tay sai để giải phóng dân tộc

Câu 16. Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh”

A. Tăng cường liên kết khu vực để tăng sức mạnh kinh tế, quân sự

B. Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển

C. Xu thế cạnh tranh để tồn tại

D. Xu thế dùng khủng bố để đối đầu với các nước

Câu 17. Đặc điểm nổi bật của Chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai:

A. Trở thành hệ thống trên thế giới

B. Sản xuất ra khối lượng hàng hóa khổng lồ

C. Khoa học - kĩ thuật phát triển vượt bậc

D. Có nhiều thắng lợi quyết định trong chiến lược toàn cầu

Câu 18. Để rút ngắn khoảng cách về sự phát triển khoa học với các nước tư bản khác, Nhật Bản đã:

A. Đầu tư cho nhiều trung tâm nghiên cứu và ứng dụng

B. Cử sinh viên học tập và nghiên cứu ở nước ngoài

C. Coi trọng các môn khoa học tự nhiên và công nghệ ở trường học

D. Mua bằng phát minh sáng chế và chuyển giao công nghệ

Câu 19. Việc Mĩ thực hiện kế hoạch Mácsan đã tác động như thế nào đến tình hình châu Âu?

A. Giúp phục hồi kinh tế Tây Âu.

B. Giúp Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính thế giới.

C. Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ.

D. Sự đối lập về kinh tế, chính trị giữa Tây Âu và Đông Âu

Câu 20. “Phương án Maobáttơn” chia Ấn Độ thành 2 quốc gia là:

A. Ấn Độ của người theo đạo Tin Lành, Pakixtan của người theo Hồi giáo.

B. Ấn Độ của người theo Thiên chúa giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo.

C. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo.

D. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Phật giáo

 

ĐÁP ÁN

Thực hiện: Bùi Thị Thu Hoài - Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.D

4.D

5.A

6.B

7.D

8.C

9.D

10.A

11.C

12.B

13.D

14.A

15.A

16.B

17.A

18.D

19.D

20.C

 

                                                                         HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021