Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ 1975-2000 (Phần 1)

Cập nhật lúc: 11:40 08-04-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Bài viết gồm 15 câu hỏi ôn tập phần Lịch sử Việt Nam từ 1975-2000, giúp các em có thêm tài liệu tham khảo cho đề cương ôn tập học kì II sắp tới

VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

(Phần 1)

Câu 1: Sau đại thắng mùa xân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

A.Khắc phục hậu quả chiến tranh và ổn định tình hình chính trị, kinh tế

B.Ổn định tình hình chính trị-xã hội ở miền Nam

C.Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước

D.Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước

Trả lời: C

Câu 2: Điền sự kiện vào các niên đại đã cho sau đây:

TT

Niên đại

Sự kiện

1.

2.

3.

4.

5.

 

11-1975

4-1976

7-1976

1-1977

12-1980

A.Mặt trận tổ quốc Việt Nam được thành lập

B.Hiến pháp nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam được thông qua

C.Hội nghị hiệp thương đại biểu hai miền Bắc Nam tại Sài Gòn

D.Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung cả nước

E.Quốc hội Việt Nam thống nhất họp tại Hà Nội

 

Trả lời: 

1-C      2-D      3-E      4-A      5-B

Câu 3: Từ 1946-1980 đã ba lần quốc hội thông qua Hiến pháp đó là những Hiến pháp nào?

A.Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980

B. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1960, Hiến pháp 1980

C. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1975, Hiến pháp 1980

D. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1976, Hiến pháp 1980

Trả lời: A

Câu 4: Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành hội viên thứ mấy của Liên hợp quốc?

A.110                          B.150              C.149                          D.160

Trả lời: C

Câu 5: Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc hội thông qua vào thời gian nào?

A.21-11-1975 B.25-4-1976     C.2-7-1976                             D.18-12-1980

Trả lời: C

Câu 6:Trường Chinh là người được bầu làm chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đúng hay sai?

A.Đúng                                                                                                           B.Sai

Trả lời: B

Câu 7: Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước Mĩ sau 1975 là gì?

A.Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được

B.Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng

C.Đất nước đã được độc lập, thống nhất

D.Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta

Trả lời: B

Câu 8: Khó khăn cơ bản nhất của nước ta sau 1975 là gì?

A.Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao

B.Bọn phản động trong nước vẫn còn

C.Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu

D.Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại nặng nề

Trả lời: D

Câu 9: Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là:

A.Hàn gắn vết thương chiến tranh

B.Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa

C.Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước

D.Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế với Lào và Capuchia

Trả lời: B

Câu 10: Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu 1975 là

A.Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng

B.Ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục và phát triển kinh tế, văn hóa

C.Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến

D.Quốc hữu hóa ngân hàng

Trả lời: A

Câu 11: Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau 1975?

A.Hội nghị hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11-1975)

B.Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976)

C.Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24-6 đến 2-7-1976)

D.Đại hội thống nhất mặt trận tổ quốc Việt Nam

Trả lời: C

Câu 12: Cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976) có ý nghĩa gì?

A.Lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước

B.Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước(1945-1975)

C.Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước

D.Cả 3 ý trên

Trả lời: D

Câu 13:Quốc hội thống nhất cả nước là quốc hội khóa mấy?

A.Khóa IV             B. Khóa V                    C. Khóa VI             D. Khóa VII

Trả lời: C

Câu 14: Người được bầu làm chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?

A.Hồ Chí Minh                                                                       B.Tôn Đức Thắng

C.Nguyễn Lương Bằng                                              D.Trần Đức Lương

Trả lời: B

Câu 15:Kì họp thứ I Quốc hội khóa IV có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?

A.Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là thủ đô của cả nước

B.Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của cả nước

C.Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Tp.Hồ Chí Minh

D.A và B đúng

Trả lời: D

Câu 16: Niên đại 25-4-1976 phù hợp với sự kiện nào

A.Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ 1

B. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ 2

C.Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước

D.Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất

Trả lời: B

Câu 17: 25-4-1976 tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?

A.20 triệu                      B.21 triệu                              C.22 triệu                               D.23 triệu

Trả lời: D

Câu 18: Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì?

A.Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân

B.Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác

C.Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau bảo vệ và xây dựng tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội

D.Tất cả đều đúng

Trả lời: D

Câu 19: Từ ngày 15 đến 21-11-1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

A.Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghãi Việt Nam

B.Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước

C.Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca

D.Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời: B

Câu 20: Từ ngày 24-6 đến 2-7-1976, Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu

A.462 đại biểu                                                                                     B.472 đại biểu

C.482 đại biểu                                                                                     D.492 đại biểu

Trả lời: D

 

 

                                                                         HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021