Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ 1954-1975 (Phần 2)

Cập nhật lúc: 15:00 08-04-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Tiếp nối phần 1, phần 2 cũng bao gồm 15 câu hỏi, giúp các em ôn tập củng cố kiến thức Lịch sử Việt Nam từ 1945-1954

VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

(Phần 2)

 

Câu 16: Ghi sự kiện vào niên đại sau đây cho phù hợp

4-3-1975:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

10-3-1975: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

14-3-1975: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

24-3-1975

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Trả lời:

 4-3-1975:  Quân ta đánh nghi binh vào Playku và Komtum

10-3-1975: Tấn công Buôn Ma Thuột

14-3-1975: Nguyễn Văn Thiệu ra sắc lệnh rút quân ra khỏi Tây Nguyên về giữ vùng Duyên hải miền Trung

24-3-1975: Tây Nguyên được giải phóng

Câu 17: Kết quả nào dưới đây thuộc kết quả của chiến dịch Tây Nguyên?

A.Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên, giải phóng toàn bộ Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân

B.Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Buôn Mê Thuột

C. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 3 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Playku, Kontum

D. Tiêu diệt phần lớn quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng vùng diện tích Tây Nguyên rộng lớn với 4 vạn dân

Trả lời: A

Câu 18: Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là:

A.Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam

B.Làm cho tinh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu

C.Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới: Từ tiến công chiến lược chuyển phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

D.Đó là thắng lợi lớn nhất, oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta

Trả lời: C

Câu 19: Tính từ lúc quân ta giải phóng Quảng Trị đến lúc giải phóng Đà Nẵng là bao nhiêu ngày?

A.15 ngày                   B.20 ngày                                C.8 ngày                                  D.10 ngày

Trả lời: C

Câu 20: Hãy điền niên đại vào sự kiện lịch sử dưới đây cho phù hợp

A..........................giải phóng Quảng Trị

B.......................... Thừa Thiên Huế

C...........................Giải phóng Đà Nẵng

D. ..........................giải phóng Quảng Ngãi

Trả lời:

A. 19/3/1975

B. 26/3/1975

C. 29/3/1975

D. 24/3/1975

Câu 21: Sau khi thất thủ ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch phải lui về phòng thủ ở đâu?

A.Cam Ranh           B.Nha Trang                   C.Phan Rang   D.Xuân Lộc

Trả lời: C

Câu 22: “Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành quyết tâm giải phóng miền Nam.....Đó là nghị quyết nào của Đảng ta?

A.Hội nghị lần thứ 21 của Trung ương Đảng vào tháng 7-1973

B.Hội nghị Bộ Chính trị họp từ 30-9 đến 7-10-1974

C.Hội nghị Bộ chính trị mở rộng họp từ 18-12-1974 đến 8-1-1975

D.Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25-3-1975

Trả lời: D

Câu 23: Tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong?

A.Chiến dịch Tây Nguyên                       B. Chiến dịch Huế-Đà Nẵng

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử         D.Tất cả các chiến dịch trên

Trả lời: C

Câu 24: Xuân Lộc một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông, đã bị quân ta phá vỡ vào thời gian nào?

A.9-4-1975         B.21-4-1975         C.16-4-1975            D.17-4-1975

Trả lời: B

Câu 25: Từ lúc quân ta được lệnh nổ súng mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh đến khi giải phong Sài Gòn - Gia Định là bao nhiêu ngày?

A.5 ngày                     B.22 ngày                    C.15 ngày                    D.10 ngày

Trả lời: A

Câu 26: Lúc 10h 30 phút ngày 30-4-1975, diễn ra sự kiện cơ bản nào ở Sài Gòn?

A.Dương Văn Minh kêu gọi “ngừng bắn để điều đình giao chính quyền”

B.Xe tăng ta tiến vào dinh độc lập ngụy

C.Lá cờ cách mạng tung bay trên phủ tổng thống ngụy

D.chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

Trả lời: B

Câu 27: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975: mốc mở đầu và kết thúc

A.Mở đầu 9-4-1975, kết thúc 30-4-1975

B. Mở đầu 4-3-1975, kết thúc 30-4-1975

C. Mở đầu 19-3-1975, kết thúc 2-5-1975

D.Mở đầu 4-3-1975, kết thúc 2-5-1975

Trả lời: B

Câu 28: Năm đời tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mĩ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam?

A.Ních-xơn             B.Giôn-xơn                     C.Pho              D.Ken-nơ-đi

Trả lời: C

Câu 29: Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì?

A. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, rửa sạch nỗi nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế kỉ

B. Mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử Việt Nam: cả nước độc lập thống nhất, cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với cách mạng thế giới

D.A và B là ý nghĩa lớn nhất

Trả lời: D

Câu 30: Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

A.Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn

B.Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng

C.Có hậu phương vững chắc ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa

D.Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương

Trả lời: B

 

 

                                                                         HẾT 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021