Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ (1945 - 2000). +++ Điểm giống về mục tiêu của chiến lược "Cam kết và mở rộng" của tổng thống B.Clintơn so với chiến lược toàn cầu

Cập nhật lúc: 16:00 12-09-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Chính sách đối ngoai của Mỹ (1945 - 2000) là nội dung chưa khi nào vắng bóng trong các đề thi THPTQG môn Lịch sử. Bài viết sau đây sẽ cung cấp những nét chính nhất về chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Thêm vào đó, đưa ra những điểm giống nhau của chiến lược "Cam kết và mở rộng" dưới đời tổng thống B.Clintơn so với "Chiến lược toàn cầu" trước đó.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021