5 điểm thể hiên tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (1930)

Cập nhật lúc: 15:10 13-11-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


bài viết đưa ra 5 điểm chính, nổi bật nhất để chứng minh Cương lĩnh chính trị là đúng đắn và sáng tạo. Cương lĩnh chính trị đầu tiên là phần kiến thức quan trọng xuất hiện dày đặc trong các đề thi. Các em sẽ hiểu sâu hơn sau khi đọc bài viết này.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021