Các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam (1954 - 1973)

Cập nhật lúc: 15:00 20-09-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Những điểm chính về các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở Việt Nam (1954 - 1973) qua các đời tổng thống. Đặc biệt, nhấn mạnh đến những nhân tố quan trọng đưa đến việc thực hiện những chiến lược đó qua từng giai đoạn cụ thể.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2018