Điểm tích cực của Luận cương chính trị (tháng 10-1930)

Cập nhật lúc: 15:10 01-11-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Dánh giá Luận cương chính trị (tháng 10-1930) cần nhìn nhận những điểm tich cực và hạn chế của nó. Trong so sánh với Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Luận cương chính trị cũng mang nhiều điểm tích cực, góp phần quan trọng hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021