Một số tiêu chí so sánh giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng

Cập nhật lúc: 15:30 27-09-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Bài viết đưa ra một số tiêu chí so sánh giữa hai tổ chức chính trị đại diên cho hai khuynh hướng cứu nước đó là: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (khuynh hướng vô sản) và Việt Nam Quốc dân đảng (khuynh hướng dân chủ tư sản) trên các mặt thời gian thành lập, nền tảng tư tưởng chính trị, chủ trương lãnh đạo, thành phần, phương pháp hoạt động. Để từ đó, đưa ra những nhận xét chung về ưu điểm, hạn chế của hai tổ chức này cũng như tác động tới phong trào cách mạng Việt Nam giai đoan này.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021