Nhận xét về phong trào dân tôc dân chủ (1919 - 1925)

Cập nhật lúc: 16:00 03-09-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Bài viết đưa ra những nhận xét khái quát nhất về phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam (phong trào dân tộc dân chủ) từ năm 1919 đến năm 1925. Cụ thể trên các mặt: mục tiêu, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh giúp học sinh có góc nhìn khái quát nhất về phong trào đấu tranh của nhân dân ta giai đoạn này.

Xem thêm: Đọc thêm

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021