Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954 (Phần 2)

Cập nhật lúc: 16:00 23-01-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1950) phần 2 bao gồm các nội dung: Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân – toàn diện; Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu - đông 1950

Bài 18

NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

(1946 –1950)

(Phần 2)

 

III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân – toàn diện.

1/ Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

a. Âm mưu và hành động của Pháp: Pháp tấn công lên Việt Bắc nhằm:

- Tháng 3/1947, Bôlae sang làm Cao uỷ Pháp ở Đông Dương thay cho Đácgiănglio, thực hiện kế hoạch tấn công lên Việt Bắc -> Tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta.

- Từ 7/10/1947, Pháp huy động 12.000 quân tinh nhuệ, gồm thuỷ, lục và không quân, chia làm 3 cánh tấn công lên Việt Bắc -> Tạo gọng kìm -> Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

b. Diễn biến

* Về Phía Pháp:

- Ngày 7/10/1947: Pháp cho quân nhảy dù xuống Bắc Kạn, Chợ Mới, cho một binh đoàn từ Lạng Sơn theo đường 4 lên Cao Bằng, rẽ xuống đường 3, tạo thành một gọng kìm bao vây Việt Bắc từ phía Đông và phía Bắc.

- Ngày 9/10/1947: Binh đoàn hỗn hợp từ Hà Nội ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa tạo thành một gọng kìm phía Tây, hai gọng kìm này gặp nhau ở Đài Thị (Đông Bắc Chiêm Hóa).

* Về phía ta:

- Đảng ra chỉ thị phải phá tan cuộc hành quân mùa đông của Pháp.

- Quân ta bao vây tấn công quân nhảy dù tại Chợ Đồn, Chợ Rã, Chợ Mới ....buộc Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, chợ Rã (11-1947) .

- Trên mặt trận phía Đông: ta chặn đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu trận Đèo Bông Lau 930/10/1947), ta phục kích tiêu diệt đoàn xe cơ giới, thu nhiều vũ khí, quân trang quân dụng  của địch.

- Ở mặt trận hướng Tây: ta phục kích địch trên sông Lô, tiêu biểu trận Đoan Hùng, Khe Lau, đánh chìm nhiều tàu chiến và ca nô địch.

- Ngày 19/12/1947, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc.

c. Kết quả - Ý nghĩa:

- Ta loại khỏi vòng chiến hơn 6000 tên địch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 tàu chiến , ca nô, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh.

- Bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến

- Bộ đội chủ lực của ta trưởng thành.

- Với chiến thắng Việt Bắc, cuộc kháng chiến của ta bước sang giai đoạn mới.

- Làm thất bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”  của Pháp, buộc chúng  phải chuyển sang “đánh lâu dài” với ta, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

2/ Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân – toàn diện.

( đọc thêm)

IV. Hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới thu - đông 1950

1. Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến

a. Thuận lợi.

- Lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành về mọi mặt

- 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHND Trung Hoa ra đời .

- Từ tháng 1/1950, Liên Xô, Trưng Quốc và các nước XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta.

=> Nâng cao uy tín, vị thế của nước VNDCCH trên trường quốc tế, cuộc kháng chiến của ta không còn đơn độc, mà có sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế.

b/ Khó khăn.

- Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.

- Ngày 13/5/1950, với sự đồng ý của Mĩ, Pháp đưa ra Kế hoạch Rơve, gây cho ta nhiều khó khăn.

- 6/ 1949, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự đường 4, thiết lập “Hành lang Đông – Tây”.

=> Pháp chuẩn bị kế hoạch tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai để kết thúc chiến tranh.

2. Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950.

a. Chủ trương của ta:  6/1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm :

- Tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch.

- Khai thông biên giới Việt – Trung .

- Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

b. Diễn biến :

- Ngày 16/9/1950, ta mở màn đánh Đông Khê. Hai ngày sau ta chiếm được Đông Khê, Thất Khê bị uy hiếp, thị xã Cao Bằng bị cô lập.

- Pháp một mặt cho quân đánh lên Thái Nguyên nhằm giảm bớt sự chú ý của ta, từ Thất Khê lên để chiếm lại Đông Khê, đồng thời đón quân từ Cao Bằng về (cuộc “hành quân kép”)

- Trên đường 4, ta mai phục chặn đánh địch khiến cho các cánh quân không gặp được nhau -> Pháp lần lượt phải rút khỏi các cứ điểm trên đường 4. Đến 22/10/1950, đường 4 được hoàn toàn giải phóng.

- Tại Thái Nguyên, ta cũng đánh tan cuộc hành quân của địch.

c. Kết quả - Ý nghĩa:

- Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.000 tên địch, giải phóng dải biên giới Việt Trung từ Cao Bằng về Đình Lập dài 750 km với 35 vạn dân.

- Chọc thủng hành lang “Đông – Tây”, phá vỡ thế bao vây đối với Việt Bắc, làm phá sản Kế hoạch Rơve của Pháp.

- Con đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông.

- Bộ đội ta trưởng thành hơn và giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

C. CỦNG CỐ

1. Từ sau chiến dịch nào ta bắt đầu giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.

B. Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950

C. Chiến dịch Hòa Bình đông xuân 1951- 1952.

D. Chiến dịch Tây Bắc thu đông năm 1952.

2. Mục tiêu quan trọng nhất của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc tháng 3/1947 là gì?

A. Mở rộng địa bàn chiếm đóng.      

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

C. Tiêu diệt lực lượng kháng chiến.  

D. Đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

3. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), chiến thắng nào đã làm phá sản hoàn toàn kế  hoạch Rơve của Pháp?

A. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.  

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

C. Cuộc chiến đấu ở các đô thị 1946-1947.         

D. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

4. Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 có điểm gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947?

A. Là chiến dịch có sự phối hợp giữa chiến trường chính và các chiến trường cả nước.

B. Là chiến dịch phòng thủ có quy mô của quân đội ta.

C. Là chiến dịch có quy mô lớn đầu tiên của quân đội ta.

D. Là chiến dịch có quy mô lớn đầu tiên do quân ta chủ động mở.

5. Ta chủ động mở chiến dịch Biên Giới năm 1950 nhằm mục đích gì?

A.Đánh tan quân Pháp ở miền Bắc, tiêu diệt sinh lực địch.

B.Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt – Trung.

C.Phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp, bảo vệ thủ đô Hà Nội.

D. Bảo vệ thủ đô Hà Nội, khai thông biên giới Việt - Trung.

6. Trận chiến đấu ác liệt nhất trong Chiến dich Biên giới thu-đông 1950 là trận nào?

A.      Thất Khê         B. Cao Bằng             C. Đông Khê               D. Đình Lập

7. Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân dân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?

A. Chiến dịch Việt Bắc 1947       

B. Chiến dịch Biên Giới 1950

C. Chiến dịch Quang Trung 1951

D. Chiến dịch  Hoà Bình 1952

8. Bước vào năm 1950, sự kiện nào mở ra thuận lợi to lớn của nước ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp?

A. Pháp sa lầy ở châu Phi.

B. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa đế quốc suy yếu.

C. Phong trào cách mạng thế giới phát triển.

D. Các nước xã hội chủ nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với chúng ta.

9. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?

A. Ngày 18 – 1 - 1950  

B. Ngày 12 – 4 – 1950 

C. Ngày 14 – 2 - 1950  

D. Ngày 1 – 1 - 1950

 

 

                                                           HẾT 

Thực hện: Bùi Thị Thu Hoài

Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021