Phân tích bài học kinh nghiệm từ phong trào cách mạng 1930 - 1931

Cập nhật lúc: 16:00 05-10-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Phân tích những bài học kinh nghiệm trong phong trào 1930 -1931 (Cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám sau này). Đây cũng là một vấn đề hay đặt ra trong đề thi dưới hình thức so sánh phân tích với phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Xem thêm: Đọc thêm

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021