Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930- phần 1

Cập nhật lúc: 13:00 06-01-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Sau bài Phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta thời kỳ 1919-1925, bài viết Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930- phần 1 này sẽ giúp các em nhận thức được sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam dưới tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ.

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

TỪ 1925 ĐẾN NĂM 1930

(  phần 1)

 

A.    MỤC TIÊU

Nhận thức được sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam dưới tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ.

-  Hiểu được sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam là kết quả của sự lựa chọn sàng lọc lịch sử.

-   Bồi dưỡng tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô sản.

B.     NỘI DUNG

I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT DỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG

 1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

 a. Hoàn cảnh:

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc lựa chọn một số thanh niên tích cực trong nhóm Tâm tâm xã, lập ra cộng sản đoàn.

  -Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên , cơ quan lãnh đạo là Tổng bộ , trụ sở đặt tại Quảng Châu; ra báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội.

=> Qua đó ta thấy được “ tầm nhìn xa trông rộng” của Nguyễn Ái Quốc  khi người lựa chọn đối tượng là thanh niên để làm lực lượng nòng cốt cho cách mạng.

b. Hoạt động

 - Xuất bản báo thanh niên năm 1925. Số đầu tiên ra ngày 21-6-1925

 - Năm 1927 xuất bản cuốn sách Đường Kách mệnh trang bị lý luận cách mạng cho cán bộ cách mạng, tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các lớp giảng dạy ở Quảng Châu để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin cho các học viên.

- Xây dựng cơ sở trong nước: đến năm 1929 hầu khắp cả nước đều có tổ chức Thanh niên. Các kỳ bộ được thành lập ở 3 kỳ.

 - Thực hiện chủ trương vô sản hóa ( 1928) đưa thanh niên về nước, đi vào các nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp tự rèn luyện và vận động quần chúng, công nhân đứng lên đấu tranh. Có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân trong nước phát triển mạnh, họ trở thành cốt lõi trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau này.

2. Tân Việt Cách mạng đảng (Hướng dẫn học thêm)

a. Sự  thành lập

-Tháng 7/1925 , một số tù chính trị ở Trung kỳ và  một nhóm sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội lập ra Hội Phục Việt , sau đổi thành Hưng Nam và đến 7/1928 đổi thành Tân Việt Cách mạng đảng (Đảng Tân Việt)

-Thành phần: trí thức nhỏ và thánh niên tiểu tư sản yêu nước.

-Địa bàn hoạt động chủ yếu: Trung kỳ.

b. Sự phân hóa

 Do tác động của tổ chức Thanh niên => Tân Việt phân hóa: một số gia nhập tổ chức Thanh niên ,  số còn lại tích cực chuẩn bị để thành lập chính đảng vô sản.

3. Việt Nam  quốc dân đảng

a, Sự thành lập

- Thành lập ngày 25/12/1927  từ tổ chức hạt nhân là Nxb Nam Đồng thư xã

-Người sáng lập: Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính.Đây là chính đảng tổ chức cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản , đại biểu cho tư sản dân tộc yêu nước.

 b, Hoạt động

- Nguyên tắc tư tưởng của Đảng : “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”.

- Mục tiêu : đánh đổ giặc Pháp , đánh đổ ngôi vua , thiết lập dân quyền.

- Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực , lực lượng chủ yếu là binh lính người Việt trong quân đội Pháp được giác ngộ.

 - Tổ chức cơ sở quần chúng ít, địa bàn hoạt động  hẹp( Bắc Kỳ), tổ chức lỏng lẻo , sớm bị thực Pháp khủng bố.

 - Khởi nghĩa Yên Bái

+ Tháng 2/1929 Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức ám sát tên trùm mộ phu đồn điền Badanh tại Hà Nội => Pháp tiến hành khủng bố dã man.

+Bị động trước tình thế đó, Việt Nam Quốc dân đảng dốc toàn bộ lực lượng tiến hành cuộc khởi nghĩa Yên Bái ( 9/2/1930 ) với phương châm “ không thành công cũng thành nhân” nhưng cuối cùng đã thất bại. Nó chấm dứt vai trò của Việt Nam Quốc dân đảng.

  +Thất bại nhanh chóng song có tác dụng cổ vũ to lớn lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc của nhân dân ta.

 

                                                    HẾT PHẦN 1

 

Thực hiện: Bùi Thị Thu Hoài

 

Ban chuyên môn Tuyensinh247.com


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021