Thắng lợi từng bước của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành quyền dân tộc cơ bản thông qua ba hiệp định: Hiệp định Sơ bộ, Hiệp định Giơnevơ và Hiệp định Pari

Cập nhật lúc: 15:00 16-10-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Bài viết đưa ra những luận điểm quan trọng chứng minh cho quá trình đấu tranh và giành thắng lợi từng bước của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi các quyền dân tôc cơ bản. Đồng thời, phân tích cụ thể quá trình đó ở nội dung của ba Hiệp định quan trọng: Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari (27-1-1973).

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021