Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Cập nhật lúc: 15:00 03-03-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Sau bao năm chiến đấu chống các đế quốc xâm lược, đất nước đã được thống nhất. Nhân dân cả nước cùng khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, đi lên xây dựng chủ nghĩa - xã hội

Chương V.  VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài 24

VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI

CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975

 

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

 

- Trình bày được tình hình hai miền đất nước sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

- Phân tích được nhiệm vụ cách mạng nước ta trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

B. NỘI DUNG

I. Tình hình 2 miền Nam - Bắc sau năm 1975

1. Thuận lợi:

  - qua hơn 20 năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất-kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

  - Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, chế độ thực dân mới của Mỹ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn sụp đổ, cả nước bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất và cả nước đi lên CNXH

2. Khó khăn:

- Ở miền Bắc Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ, đã làm cho miền Bắc bị tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài.

- Ở miền Nam, tàn dư của xã hội cũ còn tồn tại, làng mạc bị tàn phá, ruộng đất bị bỏ hoang... thất nghiệp lên tới hàng triệu người.

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước.

*  Miền Bắc

- Đến giữa năm 1976, miền Bắc hoàn thành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh.

- Thực hiện  nghĩa vụ làm căn cứ  địa cách mạng  cả nước và nghĩa vụ quốc tế  với Lào v à Campuchia.

* Miền Nam

- Tiến hành tiếp quản vùng giải phóng,thành lập chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng.

- Tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng v.v., chính quyền cách mạng tuyên bố thành lập ngay sau khi được giải phóng hoàn toàn.

- Hàng triệu đồng bào được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.

-  Chính quyền cách mạng tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động, tuyên bố xoá bỏ quan hệ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hoá ngân hàng, thay đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới của cách mạng.

- Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cấp bách và lâu dài của nhân dân về lương thực. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, cả những cơ sở bị gián đoạn quan hệ với nước ngoài, đều trở lại hoạt động.

- Văn hoá, giáo dục, y tế... được tiến hành khẩn trương từ những ngày đầu mới giải phóng.

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

(Là nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cách mạng Việt Nam sau 1975)

1. Hoàn thành thống nhất đất nước

- 9/1975 Hội nghị Trung ương Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành  thống nhất đất nước  về mặt nhà nước

+ Quá trình thực hiện thống nhất:

- 25/4/1976 Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước, với 23 triêu cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 492 đại biểu.

- 24/6 - 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước VN thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại.

- Nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá VI:

+ Tên nước: Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/7/1976)

+ Quốc huy mang dòng chữ CHXHCN Việt Nam

+ Quốc kì: cờ đỏ sao vàng,

+Quốc ca: bài Tiến Quân Ca.

+ Thủ đô là Hà Nội.

+ Đổi tên Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí  Minh

+ Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bầu ban dự thảo hiến pháp.

- 18/12/1976 Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được quốc hội thông qua

* Ý Nghĩa:

- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, khả năng bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.

C. CỦNG CỐ

Câu 1. Trình bày và phân tích những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong những năm đầu sau cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975?

Câu 2: Em hãy trinh bày quan điểm của mình về tầm quan trọng của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

 

Thực hện: Bùi Thị Thu Hoài  

Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

 


 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021