Đọc thêm Chủ trương Đảng Cộng Sản Đông Dương Hội nghị tháng 5 năm 1941 so với Hội nghị tháng 11 năm 1939

Cập nhật lúc: 15:00 25-01-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12


Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu thông qua nội dung của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11/1939), và Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ lần VIII (5/1941) được trình bày trong bài viết dưới đây

Nội dung: Chủ trương Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hội nghị tháng 5 năm 1941 so với Hội nghị tháng 11 năm 1939 đã hoàn chỉnh như thế nào?

Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu thông qua nội dung của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI (11/1939), và Hội nghị Trung ương Đảng  lần thứ lần VIII (5/1941)

1. Hội nghị Trung ương Đảng lần VI (11/1939)

- Địa điểm:  Bà Điểm – Hoóc  Môn (Gia Định) do tổng bí thư  Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

- Nội dung:

+ Xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt là đánh đđế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc Đông Dương làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

+ Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và địa chủ.

+ Thành lập chính quyền dân chủ cộng hòa, thay cho chính quyền Xô Viết công, nông, binh.

+ Chuyển từ đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh dân chủ sang lật đổ chính quyền đế quốc và tay sai, từ đấu tranh công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp sang đấu tranh bí mật, bất hợp pháp.

+ Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ. Lực lượng chính của Mặt trận là: công nhân, nông dân, đoàn kết với các tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông thôn, đồng minh trong chốc lát hoặc cô lập giai cấp tư sản bản xứ, trung, tiểu địa chủ. Mặt trận do giai cấp công nhân lãnh đạo.

- Ý nghĩa:

Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, mọi nhiệm vụ khác phải phục vụ cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

2.  Hội nghị Trung ương Đảng  lần VIII (5/1941)

- Địa điểm: Bác Pó – Cao Bằng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

- Nội dung:

+ Khẳng định nhiệm vụ chiến lược chủ yếu của nước ta lúc đó là giải phóng dân tộc. Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, mọi nhiệm vụ khác nhằm vào đó mà giải quyết.

+ Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất thay vào đó là khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công tiến tới người cày có ruộng.

+ Chính quyền: thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 chủ trương lấy tên là Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Mặt trận Việt Minh. Các giới quần chúng được tổ chức và tập hợp trong các Hội cứu quốc: Hội Nông dân cứu quốc, Hội Thanh niên cứu quốc, Hội Phụ nữ cứu quốc,...

+Nhấn mạnh khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân lúc đó.

+ Hình thái vận động từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

- Ý nghĩa

+ Hội nghị hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược của Đảng ta, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

+ Đề ra nhiều chủ trương sáng tạo, chuẩn bị lực lượng cách mạng cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

->  Nhận xét: Các hội nghị trên đã thể hiện đường lối cách mạng đúng đắn thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

                                                           HẾT 

Thực hiện: Bùi Thị Thu Hoài

Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 - Xem ngay

Cập nhật kiến thức và thông tin tuyển sinh bám sát kì thi THPTQG 2021